Spływy kajakowe Czarną Maleniecką

Czarna Maleniecka, zwana również Czarną Konecką jest największym dopływem Pilicy. Jej całkowita długość to 85 km. W górnym biegu od Gór Świętokrzyskich po Siedlów wielokrotnie spiętrzona poruszała liczne obiekty staropolskiego zagłębia przemysłowego (m.in. w Niekłaniu, Stąporkowie, Sielpi Wielkiej i Rudzie Malenieckiej). Do dziś pozostały liczne zakłady wodne i stawy rybne. W dolnym płynie w naturalnym korycie i jest objęta ochroną jako rzeczny rezerwat przyrody. Na całej długości płynie pośród lasów i łąk, ma wodę czystą i piaszczysto – żwirowe dno o ciemnobrunatnym zabarwieniu. Miejsc do biwakowania dużo. Średni przepływ u ujścia to 5 m3/s, średni spadek 1,3‰.

Dostępna dla kajakarzy od Sielpi Wielkiej, przy wyższej wodzie najprawdopodobniej od Stąporkowa (około 16 km wyżej od wskazanego miejsca startu). Jest łatwym, lecz dość uciążliwym nizinnym szlakiem kajakowym (ZWB – ZWC, U3). Szlak malowniczy w górnym biegu, warto go polecić zwłaszcza z uwagi na niezwyczajną urodę dolnego biegu od Kołońca.

Trasy spływów: